2011. március 12., szombat

Nagy Mari és Vidák István programja / Program of Mari Nagy and István Vidák

Vidák István programja:

Költői cím: "Az éjszakai lovas"

Tartalmi cím: Szorításos batik, indigós festés nemezenAz indigóval való festés talán a növényekkel való festés legbonyolultabb ága, ezért is akad kevés szakértője.

Mivel az indigó az egyetlen olyan jól ismert növény, amelyik vízben nem oldódik, ezért oldatba viteléhez lúgos közegre van szükség, illetve az indigóból az oxigént ki kell vonni. A fürdőből kiemelve a szabad levegőn következik be a csoda, amikor is a kezdeti sárga színe néhány perc alatt zöldre vált, majd ez átalakul kékké.

Ezután következik egy öblítő folyamat, amire én emberi vizeletet, vagy ahhoz hasonló ammóniákot használok.

Az indigóval való festés sok előkészületet igényel, viszont megvan az az előnye, hogy 40-50 fok között már eredményes, illetve tíz perc és fél óra időtartam elég a megfestéshez. További jellegzetessége, hogy a gyapjút előtte nem kell pácolni.

Munkarend:

1. nap délelőtt: Kölcsönös bemutatkozás (1 óra)

Indigó film vetítése, törzscsáva készítés (1 óra)

Az összetétel ismertetése, recepte (1 óra)

1. nap délután: Ülőlap, vagy falikép nemezelése.

50 x 50 cm-ből 33 x 33 cm lesz. (Vidarama 60-ban)

nyers alapszín, a kész munka szárítása. (3,5 óra)

2. nap délelőtt Szorítás, festés, szárítás (1 óra)

Öblítés, szárítás, fényképezés (1 óra)

A csoport kiállítása saját magunknak, összefoglalás, tervek (1 óra)

A tanfolyam résztvevői megismerkedhetnek a szorításos batik elvével és gyakorlatával.

A másfél nap alatt egy székre való ülőlapot, vagy egy kisméretű faliképet készítenek.

A természetes indigót Vidák István adja, ezt Indiában vásárolta. A festés 40-45 °C-on történik

Nátron-lúgos fürdőben.

A nyomó dúc készlet 12 darabos. Madarakat és huszárokat ábrázol különböző változatokban.

A dúcokat Vidák István tervezte és készíttette fenyőfából.

A résztvevők feltétlenül hozzanak magukkal:

gumikesztyűt és kötényt,

jegyzetfüzetet,

fényképezőgépet,

egyszerű varrókészlet,

30 x 50 cm-es, 50 x 80 cm-es körbeszegett pamutvászon darab egyéni jellel (monogramm),

és ha lehet, olvasgassanak, ha még nem kellően felkészültek, az indigóval való festésről. Amennyiben kíméled őket, akkor sok mindent.

Irodalom a tananyaghoz:

Nagy Mari - Vidák István, "Olyan kék, mint az ég" című kiadványunk, amely az indigóval való festést ismerteti.Magyar nyelven megvásárolható. Angol, német változata nincs, 40 oldalas kiadvány

Nagy Mari - Vidák István, 2008., "Batikolt nemezek" című kiadványunk, különböző módszerek (varrott, kötözött, szorításos, egyéb) a nemez megmintázása terén. Magyar nyelven megvásárolható. Angol, német változata nincs, 40 oldalas kiadvány.

"Rider in the night"

Dyeing felt with Indigo and batik technique

Dyeing with indigo might be the most difficult within the natural dyeing techniques. It’s a real miracle when you take the material out of the liquid and its yellow colour becomes green in the air, before it gets its final colour: the beautiful indigo blue. But if you want to keep this colour for ages, the job doesn't end at this point. You need urine (or ammonia solution) to fix the color. Although it's a complex technique, it's spectacular and quick in the same time.


Work schedule
1st day morning: mutual introduction (1 hour), film about indigo, preparing the indigo dye vat (1 hour), ingredients, the recipe (1 hour)
1st day afternoon: making a flat piece of felt, 50 x 50 cm shrinks to 33 x 33 cm (in VIDARAMA 60), drying (3,5 hours)
2nd day morning: pressing, dyeing, drying (1 hour)
rinsing, drying, taking photos (1 hour) exhibition for ourselves, conclusion, plans (1 hour)
Within the 1,5 days, participants will felt a small rug or seat cushion and learn the 'pressed batik' and indigo technique in theory and in practice.

The indigo was bought in India and brought back by István Vidák. The dye bath will be round 40-45 Centigrade, containing caustic soda.

Bring with yourself:

-apron
-rubber gloves
-notebook, pencil
-simple sewing kit
-two pieces of linen (30 x 50 cm and 50 x 80 cm) with seamed edges
-camera
And read a lot about dyeing with indigo...


Nagy Mari előadása, 2011. július 10. vagy 11.-én Orfű-Tekeresen

Asszonyélet és textilek Türkmenisztánban


A közép ázsiai országok közül talán a legelzártabb ma is Türkmenisztán.

1980- 92 között több alkalommal tartózkodtunk és utaztunk az országban, a Gurbanguliev család segítségével. Mivel minden alkalommal náluk laktunk, láthattuk a nagycsalád életét, benne a nők helyét, szerepét. Megcsodáltuk csodálatos textiljeiket, köztük a nemezeket és ékszereiket. A nemezkészítés náluk élő hagyomány, minden asszony tudja és készíti. Bútorokat még ma sem használnak, így a nemeztakaró nem hiányozhat egy háztartásból sem. Azon dolgoznak, ülnek, esznek, alszanak.

Előadásomban erről az izgalmas távoli országról kívánok rövid, képekkel illusztrált bemutatót tartani.


Lectures of Mari Nagy

Women's role in life and textiles in Turkmenistan

10 or 11, July, 2011, Orfű-Tekeres

Turkmenistan might be the most isolated country in Middle-Asia.

We have been traveling there several times between 1980- 92, and enjoyed the hospitability of the Gurbanguliev family. They shared their home and life with us, we could get involved in the life of a traditional large family. Me, as a woman had the chance to get close to the private life of the women and to their textiles and jewelers. Felt making is a living tradition, all women can felt. They don’t’ use any furniture, so the felt rugs mustn’t miss from any household.

They sit, work, eat, and sleep on them.

I will navigate my audience into this fascinating word with my presentation.Életrajzuk:

Nagy Mari és Vidák István

textilművészek –nemez- művészek, kelet kutatók, szakírók,

„Nemezeljük eggyé a Földet”

A nemez tisztaságot szül, ezért az Egeknek tetsző mesterség. A fizikai tisztaság megteremti a lelki tisztaságot. Minden közös nemezkészítés áhítat és mulatság. S a minta, ami a legszebb rajta, az maga a szerelem. Ez visz tovább lelki utadon.

Nagy Mari

1948. április 8.

Élete párja: Vidák István

Iskolák:

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola

Munkahelyek:

1982-98 Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely

1998-tól textilművész

1986 óta MAOE tag

Vidák István

1947. szeptember 11.

Élete párja: Nagy Mari

Iskolák:

Gépipari Automatizálási Műszaki Főiskola

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola

Munkahelyek:

1982-98 Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely

1998-tól textilművész

1986 óta MAOE tag

Tagságok:

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület, Magyar Néprajzi Társaság, Magyar Szemiotikai Társaság, Kőrösi Csoma Társaság, Nemzetközi Nemezművészeti Társaság. Német Nemezművészeti Társaság.

Nagy Mari és Vidák István a hetvenes évek elején fellépő „nomád nemzedék” élcsapatához tartozva Gödöllőről-a népművészetet forrásként felhasználó szecessziós művésztelep háztájáról-indult el a népművészet megújhodását kereső programjával.

Faluról falura járva gyűjtötték magukba azt a tudást, emberséget, ami ma is legfőbb támaszuk.

1972 és 82 között, az egész magyar nyelvterületet bejárva, kutatták és művelték a kosárkötés különböző ágait.

Több évtized alatt kifejtett alkotómunkásságukkal a népművészet ifjú mestereiből a hivatásos területen is jegyzett művészekké váltak.

1979 óta folyamatosan kutatják, mívelik és tanítják honfoglaló őseink hagyatékát, a nemezkészítést. A nyolcvanas évek elejétől Kecskemétre települtek és közreműködtek a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely hagyományt és játékkultúrát terjesztő műhelyprogramjának kidolgozásában (1982-1997-ig). Megteremtői a hazai játszóház programnak.

1986 óta tagjai a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, mint textilművészek.

Elindítói a hazai és a külföldi nemez oktatásnak.

1984-ben Nemzetközi Nemezművészeti Világtalálkozót, 1985-88 között Nemzetközi Alkotótáborokat szerveztek Kecskeméten. Ez a négy év lett a nemezkészítés újrafelfedezésének és elterjesztésének kezdete a világon. Ezek anyagából 30 alkalommal rendeztek kiállításokat, melyek célja a nemez hazai és külföldi megismertetése volt. Tevékenységük hatása az archaikus kultúra terjesztésében napjainkra messze túllépte Magyarország, de Európa határait is. Eddigi munkásságukról számos tanulmányt és könyvet írtak: kosárkötés, játékkészítés, nemezkészítés, nemezsátor készítés, növényi festés, szövés-fonás, batikolás, ősi magyar minták értelmezése témakörökben ( összesen eddig 43 kötet).

Közösen készített nemeztakaróikra jellemző az ősi motívumok újraértelmezett felhasználása.

Az utóbbi tíz évben, a hagyományos nemez technikák mellett sok új nemezművészeti eljárás feltalálói (pl.a gyapjú indiai selyemmel és pamutanyagokkal való vegyítése, kékfestés nemezen, nyomódúccal való mintázás, pappal való mintázás, a nemez batikolása és növényi anyagokkal való megfestése, hímzett nemezek).

2004-ben megrendezték a VIII. Nemezművészeti Világtalálkozót, melyet négy általuk szervezett kiállítás kísért, összesen több mint 200 résztvevővel.

Eddig 28 könyvben, kiadványban foglalták össze a nemez kutatásával és oktatásával kapcsolatos tapasztalataikat.

Munkáikat, munkásságukat több alkalommal díjazták.

Népművészet Ifjú Mestere 1974

Országos Népművészeti kiállítás: Aranyplakett 1976 (kosár), Gránátalma díj 1996 (nemez)

Király Zsiga díj, Hagyományőrző díj , Kecskemét Közművelődéséért díj,

Master of feltmaking (A nemez mestere) Finnország

Tevékenységük azért különleges, mert egyidejűleg tevékenykednek, mint néprajzkutatók, alkotnak, mint művészek és tanítanak mint szakoktatók.

Gyermekeik közül Anna és István a nemezkészítést választották élethivatásul.

Dr. Bánszky Pál

Művészettörténész

Kiállítások:

1973-81 között tagjai voltunk a Fiatalok Népművészeti Stúdiójának. Ezekben az években részvettünk a Stúdió közös kiállításain, valamint az Országos Népművészeti Kiállításokon gyékénybõl, fából és fűzvesszõbõl készült kosarainkkal, gyermekbútorainkkal, játékainkkal. Számos díjat nyertünk.

1982-99 között már fõleg nemeztakaróinkkal szerepeltünk.

A kiállítások egy részét mi magunk szerveztük, rendeztük, másokon meghívott művészként szerepeltünk. Pl.: 1984-99 között: "Hagyományos és mai nemeztakarók" c. kiállítástszerveztünk és rendeztünk mely saját gyűjtésű eredeti közép-ázsiai nemeztakarókból és kortárs nemezmunkákból állt: Hódmezõvásárhely, Kecskemét, Szolnok, Makó, Karcag, Kunszentmárton, Csongrád, Kiskõrö

2004-ben Nemezművészeti Világtalálkozó alkalmából 4 kiállítást szerveztünk és rendeztünk.

Az Iparművészeti Múzeumban „Nemezruhák és kiegészítők” nemzetközi kiállítást, 52 résztvevővel, Anna lányunk rendezte.

Önálló kiállítások:

1991 Zalaegerszegi Galéria

1996 Ráday Múzeum, Kecskemét

1997 Gödöllői Galéria

2006 Indó Ház Galéria, Győr

2007 Lajosmizse

2008 Gödöllő

2009 Veresegyház

Közös kiállítások:

Műcsarnok, Magyar Néprajzi Múzeum, Vigadó Galéria, Magyar Nemzeti Galéria, Iparművészeti Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Budapest

1996-2008 több ízben a Kecskeméti Képzőművészek Szövetségével Kecskeméten

1996 Szombathelyi Magyar Textilbiennálé

1998 Dán Kulturális Intézet, Kecskemét

2004 Népi Iparművészeti Múzeum, Kecskemét

1984,1995,1996, 2004 Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Kecskemét

2001-2008 Szoboszlói Galéria

Közös kiállítások külföldön:

Csehszlovákia- Prága, Pozsony

Svédország-Korrő, Stockholm,

Németország-Berlin, Hoebuch, Karlsruhe, München,

Ausztria-Haslach

Norvégia- Hamar

Svájc-Chur

Finnország- Yüveskylä,

Olaszország-Tramonti, Pordenone,

Dánia- Skive, Viborg

Belgium-Antwerpen, Gent- Miat Textilmúzeum

Tanulmányutak a nemezművészet nyomában:

1979-83 Magyarország-Erdély-múzeumok, szakértők, magyar kalaposok felkeresése.

1983 Szovjetunió, majd később többször (múzeumok, kutatók)

1983 Finnország, Svédország, Dánia, Németország, Hollandia, Franciaország, Ausztria (múzeumok, kutatók, nemezkészítők)

1987, 1997, 1998, 1999 Türkmenisztán

1990-99 Törökország

1984-90 Bulgária

1995 Albánia

1990-93 Jugoszlávia-Koszovó

1990 Szlovákia

2005 Kazasztán

2001-2009 Kirgizia

2007-2008-2009-2010 India –Andra Prades, Radzsasztán, Gudzsarat

Példaképeink, mestereink:

Dr. Bánszky Pál művészettörténész, Makovecz Imre építész, Csete György építész, CsoóriSándor költő, Nagy László költő, Buda Ferenc költő, Remsey Gábor festőművész, Remsey András festőművész, Lükő Gábor néprajzkutató, Kresz Mária néprajzkutató, AndrásfalvyBertalan néprajzkutató, Bandi Dezső néprajzkutató, Kallós Zoltán néprajzkutató, Szabó László néprajzkutató, Mándoki Kongur István keletkutató, Makszumkizi Ongaisa keletkutató, Szücs Sándor néprajzkutató, Számadó Ernő iró, Fekete Hajnal festőművész, Aradi Éva India kutató, Csáji Koppány László keletkutató.

Földművesek, pásztorok, kézművesek-a teljesség igénye nélkül: id. Balogh Miklós mesemondó, Fazekas Károly székfaragó, Szegedi Ilka szatyorkötő, Zuhé Károly szakajtókötő, Gulyás István szakajtókötő, Feja József dikókészítő, Czár János fafaragó, Goga Rozália szövő, Csókos Varga Györgyi

Katharina Agren néprajzkutató, Grigorij Derviz festőművész,

Nemezkészítők: Ogulsirin Gurbangulieva, Kendzsekan Toktoszunova, Mehmet Girgics, Viola Asplund, Mihalkó Zoltán, Sapar Ismailov, May Hvistendahl…….Curriculum Vitae

Mari Nagy and István Vidák

Textile-artists, felt-artists, orient-researchers, writers in the field

„Let’s felt the world together!”

Felt yields clarity, therefore, it is a vocation dear to the Skies. Physical cleanness paves the way for spiritual clarity. Every felt-making action in company brings fun, praise and amazement. And the pattern, the nicest on the piece, is Love itself. This is what takes you further on your spiritual journey.

Mari Nagy

08.04.1948.

Pair of her life: István Vidák

School:

Teacher-Training College of Kecskemet

Workplaces:

1982-98 „Szórakaténusz“ Workshop and Museum of Toys

since1998 textile-artist

since1986 member of MAOE

István Vidák

11.09.1947.

Pair of him life: Mari Nagy

Schools:

GAMF, Kecskemét

Teacher-Training College of Kecskemet

Workplaces:

1982-98 „Szórakaténusz“ Workshop and Museum of Toys

since1998 textile-artist

since1986 member of MAOE


Membership:

National Organisation of Hungarian Artists (MAOE)

Folk Association of the Duna-Tisza Interfluve in Hungary

Hungarian Ethnographic Society

Hungarian Semiotics Society

Kőrösi Csoma Association

International Felt-art Association (IFA)

German Felt-art Association

Mari Nagy and István Vidák set off as one of the pioneers of the society of artists called „nomad generation” revived in the beginning of the seventies, in Gödöllő, in the surroundings of the secessionist art-base using folk-art as their source of inspiration, with a program aiming to advocate the renaissance of folk-art.

They went from village to village, absorbing all the knowledge and humane values they could, that still serves as their strongest spiritual support up to their present. Between 1972 and 1982 they did research in the entire territory where Hungarian language was spoken, studying and practicing the different versions of basket-making.

After decades of art-work as young craftsmen of folk-art, they turned into revered full-right artists in their profession. Since 1979 they have been studying, practicing and teaching the heritage of our Hungarian ancestors who settled in the Carpathian Basin: felt-making. In the beginning of the eighties they moved to Kecskemét, and between 1982 and 1997 they took part in the elaboration of the programs of „Szórakaténusz“ Toys Museum and Workshop aiming to revive traditions and toy-cult. They are founders of the Hungarian arts- and crafts workshop program.

From 1986 they have been members of the National Organisation of Hungarian Artists as textile artists. They launched programs on the teaching of felt-making in Hungary and abroad.

In 1984 they organized an International Felt-art World Conference, and between 1985-88 a number of international arts- and crafts workshops in Kecskemét. These four years launched the renaissance of felt-making, the rediscovery and the spreading of felt-art all over the world. Around 30 exhibitions have been organized using the materials and artworks of these two world-events, aiming to raise awareness on felt-making in Hungary and abroad. The effect of their professional involvement in spreading archaic culture has far exceeded the boundaries of Hungary and of Europe. A number of studies and books have been written on their work and commitment for their profession: on basket-making, toy-making, felt-making, felt-tent making, painting with natural paint from plants, weaving and spinning, batik, and on a variety of topics on the interpretation of ancient Hungarian patterns (43 volumes so far).

Their felt-blankets are characterized by the use of ancient symbols in a re-interpreted framework. In the last ten years they have invented a number of novel felt-art methods enriching the sphere of traditional techniques in general use (e.g. combining wool with Indian silk and cotton fabrics, blue-dying of felt, printing-block patterns and „pap“-inhibitor based patterning, felt batik, painting with natural paint made of plants, and embroidered felts).

In 2004 they organized the 8th Felt-art World Meeting, which was supported by four exhibitions they set up themselves, gathering more than 200 participants altogether.

They summarized their professional experience and discoveries on felt-making research and on the teaching of these practices in 28 books and publications so far.

They have been granted prizes for their work and commitment a number of times:

Young Craftsmen of Folk-art 1974

National Folk-art exhibition: Golden Plaquette 1976 (basket), Pomegranate prize 1996 (felt)

Király Zsiga Prize

Traditionalist Prize

For the Public Education of Kecskemét Prize

Master of Felt-making Prize Finland

Their contribution to the profession is special because it is endless and versatile: they work as folk-art researchers, as artists, and teach as masters in the profession at the same time.

Among their children Anna and István chose felt-making to be their life-long vocation and profession.

Dr. Pál Bánszky

Art-historian

Exhibitions:

Between 1973 and 1981 we were members of the Folk-art Studio of the Young. In these years we participated in the exhibitions organized by the studio, and in the National Folk-art Exhibitions with our baskets, child-furniture and toys made of reed, wood and willow-splint. We won a number of prizes.

Between 1982 and 1999 we mostly featured our felt-blankets.

We organized and managed some of the exhibitions ourselves, and sometimes we were invited guests on other art-exhibitions. Between 1984 and 1999 we were organizers and managers of an exhibition entitled “Traditional and modern felt-blankets”, displaying original felt-blankets and pieces of contemporary felt-art from our own collections from Central-Asia, with shows in settlements like Hódmezõvásárhely, Kecskemét, Szolnok, Makó, Karcag, Kunszentmárton, Csongrád, and Kiskõrös.

In 2004 we were organizers and managers of four exhibitions on the occasion of the Felt-art World Meeting. Our daughter, Anna organized an international exhibition with 52 participants on “felt-clothes and accessories” in the Museum of Handicraft and Industrial Art.

Individual exhibitions:

1991 Gallery of Zalaegerszeg

1996 Ráday Múzeum, Kecskemét

1997 Gallery of Gödöllő

2006 „Indó House“ Gallery, Győr

2007 Lajosmizse

2008 Gödöllő

2009 Veresegyház

Group Exhibition:

Műcsarnok” – Art-Gallery, Hungarian Ethnography Museum, Vigadó Gallery, Hungarian National Gallery, Applied Arts Museum, Agricultural Museum, Budapest

1996-2008 more time with the Craftsmen's Association of Kecskemét

1996 Hungarian Biennial of Textiles, Szombathely

1998 Danish Cultural Institute, Kecskemét

2004 Folkart Museum, Kecskemét

1984,1995,1996, 2004 „Szórakaténusz“ Toys Museum and Workshop, Kecskemét

2001-2008 Gallery of Szoboszló

Group Exhibition abroud:

former Czechoslovakia - Prága, Pozsony

Sweden - Korrő, Stockholm,

Germany - Berlin, Hoebuch, Karlsruhe, München,

Austria - Haslach

Norway - Hamar

Switzerland - Chur

Finnland - Yüveskylä,

Italy - Tramonti, Pordenone,

Denmark - Skive, Viborg

Belgium Museum of Textile Gent-Miat, Antwerpen,

Professional trips on the trail of felt:

1979-83 Hungary, Transylvania (museums, experts, hungarian hat-makers)

1983 Soviet Union, and lather more times (museums, researchers)

1983 Finnland, Sweden, Denmark, Germany, Netherlands, France, Austria (museums, researchers feltmakers)

1987, 1997, 1998, 1999 Turkmenistan

1990-99 Turkey

1984-90 Bulgaria

1995 Albania

1990-93 former Yugoslavia-Kosovo

1990 Slovakia

2005 Kasachstan

2001-2009 Kirgisia

2007-2008-2009-2010 India –Andra Prades, Radzsasztán, Gudzsarat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése